Czego wymaga się od nauczycieli uczących w szkołach specjalnych?

Każdy nauczyciel, który chce zostać zatrudniony w placówce oświatowej, także w szkole specjalnej, musi posiadać dyplom ukończenia studiów pedagogicznych, które nadają kwalifikacje do pracy z uczniami oraz młodzieżą z niepełnosprawnością umysłową. Zakres kompetencji, w tym kierunek studiów lub dodatkowe kursy, zależy od tego, z jakim rodzajem niepełnosprawności jest uczeń, którego pedagog będzie nauczał.

Oprócz obowiązkowych studiów wyższych, może być wymagane ukończenie dodatkowych studiów podyplomowych, zakładu kształcenia nauczycieli lub specjalistycznych kursów, które uprawniają do przeprowadzania zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z potrzebami danej placówki.

Jak wygląda to w praktyce?

Tak jak wcześniej wspomniano wszystko uzależnione jest od wymagań określonej placówki edukacyjnej, która postępuje zgodnie z rozporządzeniami ministra edukacji lub innego organu państwowego. Najczęściej występującą dysfunkcją jest zespół Downa oraz autyzm, dlatego w tym drugim przypadku przydatne mogą być szkolenia z autyzmu dla nauczycieli, które pozwolą pedagogom efektywnie pracować ze swoimi podopiecznymi, zgodnie z ich specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oprócz tego, dodatkowym atutem jest szkolenie z terapii behawioralnej, które ułatwia pracę z różnorodną młodzieżą szkolną, przejawiającą trudności w zachowaniu. Kompetentny nauczyciel potrafi rozpoznać w takiej sytuacji ich potrzeby,a przede wszystkim przyczynę niewłaściwego zachowania oraz podjąć właściwe środki zaradcze.

Bądź pierwszy, by to skomentować.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*


14 − 14 =