Za pomocą jakich urządzeń można ocenić stan i jakość konstrukcji?

Potrzeba oceny tak stanu, jak i jakości konstrukcji jest niezbędna zarówno na etapie samej budowy, jak i później, w czasie eksploatacji obiektu. Działanie takie ma na celu przede wszystkim bezpieczeństwo. Jeśli jakieś parametry odbiegają od normy, możliwa jest szybka reakcja, polegająca między innymi na wzmocnieniu konstrukcji. W jaki sposób dokonuje się takiego rozpoznania?

Metody nieniszczące

Zalicza się do nich te sposoby, które nie powodują zniszczenia, czy naruszenia konstrukcji, ani właściwości fizykochemicznego badanej próbki. Wybór najlepszego sprzętu i metody zależy od wielu czynników, między innymi tego, jaką wielkość ma złącze czy materiał, który będzie poddawane analizie, w jaki sposób było ono wykonane, jaki ma kształt, z czego zostało wykonane itd.

Do metod nieniszczących zalicza się badania:

– radiograficzne,

– ultradźwiękowe,

– wizualne.

Badania radiologiczne wykonuje się przy użyciu między innymi aparatów rentgenowskich. W jego wyniku uzyskuje się kliszę z tak zwanym radiogramem. Jest to jedna z najlepszych metod do kontroli jakości odlewów i spawów. Badania ultradźwiękowe wykorzystują specjalny rodzaj fal o konkretnym zakresie. Wykorzystuje się je do badania uszkodzeń, które mogą pojawiać się wewnątrz jakiegoś elementu. Wizualne z kolei prowadzone przez specjalistę, który jest w stanie gołym okiem ocenić stan niektórych części danej konstrukcji. Ofertę tych fachowych badań można sprawdzić na przykład za pośrednictwem witryny http://ndtgorka.com.pl/.

Metody niszczące

Przeprowadza się je w laboratorium w celu określenia dokładnego składu próbki materiału, zbadania jego właściwości, czy parametrów, takich jak podatność na zginanie, łamanie, czy rozciąganie. Do badań wykorzystywane są mikroskopy, odczynniki chemiczne, piece oraz różnego rodzaju aparatura.

Bądź pierwszy, by to skomentować.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*


2 + 19 =