Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Pomoc społeczna, a w tym dbanie i ochrona o osoby niepełnosprawne jest nie tylko podstawowym zadaniem rządu państwa, ale przede wszystkim powinna być realizowana przez samorządy w postaci powiatów i województw. W jaki sposób i kto może starać się o uzyskanie niepełnosprawności zostanie pokrótce przedstawione i opisane.

Pierwszą przesłanką, by powziąć starania o otrzymanie stopnia niepełnosprawności jest poczucie bycia osobą niezdolną do wykonywania codziennych  i pracowniczych czynności w sposób pełny. Kolejnym czynnikiem jest potrzeba opieki lub pomocy od osób trzecich. Ponadto, należy mieć ukończone 16 lat i spełniać co najmniej jedno schorzenie kwalifikujące się jako naruszenie sprawności organizmu. Przykładowymi chorobami są: upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, zaburzenia głosu i słuchu, choroby narządu wzroku, upośledzenia narządu ruchu czy schorzenia układu oddechowego.

Aby rozpocząć procedowanie administracyjne należy złożyć specjalnie stworzony na tą okoliczność wniosek, który można pobrać z rządowych, samorządowych lub innych tematycznych stron internetowych. Osoby nie mające dostępu internetowego mogą otrzymać dokument w każdym punkcie pomocy społecznej znajdującej się w gminie. Wniosek należy starannie uzupełnić samodzielnie, jeśli jest się osobą dorosłą lub za pośrednictwem opiekuna. Pismo powinno być odpowiednio skompletowane o załączniki, których lista zawarta jest w dokumencie (np. opinia lekarza, opis badań). Następnie, gotowy już wniosek należy przedłożyć w Powiatowym Zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Rozpatrzenie dojdzie do skutku odpowiednio do 30 dni od daty złożenia dokumentów. Rodzaje niepełnosprawności są trzy: lekki, umiarkowany i znaczny. To, jaki zostanie przydzielony zależy od decyzji zespołu orzekającego, w tym lekarza, który przeprowadza posiedzenie, o którym zainteresowany zostaje poinformowany odpowiednio 14 dni od daty spotkania. Może zdarzyć się tak, że danej osobie nie zostanie przydzielony żaden stopień niepełnosprawności. W takim przypadku może ona złożyć apelacje do Wojewódzkiego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Jeżeli jednak niepełnosprawność zostanie stwierdzona, decyzja zostaje przysłana lub gotowa do odbioru w miejscu składania do 14 dni od posiedzenia. Warto starać się o status osoby niepełnosprawnej, ponieważ niesie ona za sobą wiele korzyści jak np. darmowe przejazdy komunikacją miejską, dotacje do sprzętu rehabilitacyjnego i innych istotnych środków.

Bądź pierwszy, by to skomentować.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*


4 × 5 =