Stały uszczerbek na zdrowiu po wypadku – na co możemy liczyć?

Stały uszczerbek na zdrowiu może powstać w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jest on podstawą do wypłacenia odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. Jego wysokość jest jednak zależna od tego, jak poważny jest uszczerbek.

Jak starać się o wypłatę odszkodowania po nieszczęśliwym wypadku?

Uszczerbek na zdrowiu, to trwałe lub długotrwałe uszkodzenie sprawności organizmu, które może wpływać na wykonywanie obowiązków służbowych. Stały uszczerbek oznacza, że doszło do bardzo poważnych uszkodzeń ciała, które nie rokują poprawy. Wiele osób dotkniętych obrażeniami po poważnym wypadku, który spowodował trwałe uszkodzenia ciała nie posiada ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych zdarzeń. W takiej sytuacji warto zwrócić się do kancelarii odszkodowawczej, którą można znaleźć na https://departamentodszkodowan.pl/. Jeśli uszczerbek powstał nie z winy poszkodowanego, można starać się o wypłatę świadczenia w wysokości adekwatnej do poniesionych strat. Specjaliści zajmujący się odzyskiwaniem ubezpieczeń pomogą uzyskać przede wszystkim zadośćuczynienie, czyli rekompensatę jednorazową, która ma na celu złagodzenie powstałych cierpień. Pomagają także odzyskać zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, które obejmują m.in. wydatki związane z zakupem leków, sprzętu ortopedycznego lub zabiegów rehabilitacyjnych. Z ich pomocą można również starać się o rentę w przypadku osób, które wymagają stałego leczenia oraz rentę uzupełniającą, która pokryje różnicę zarobków do pensji sprzed wypadku. Otrzymane środki są szczególnie pomocne dla osób, które utraciły możliwość wykonywania dotychczasowej pracy.

Bądź pierwszy, by to skomentować.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*


dwadzieścia − 14 =